Salı, Eylül 02, 2014
   
Yazı Boyutu

Üyelik İşlemleri

 2011 Yılı Aidatları:

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen hekimler için: 125.00 YTL

Diğer  hekimler için : 215.00YTL

Tabip Odası Giriş Aidatı : 47.00 YTL

Kimlik ücreti : 45.00 YTL

 

 • Aidatlarınızı odamız merkezine nakit ya da kredi kartıyla

 • Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi  TR02 0001 0001 6336 6770 2450 02
 • Türkiye İş Bankası Kocaeli Şubesi  TR79 0006 4000 0012 4001 5907 54   nolu hesaplara yatırabilirsiniz.

Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Noterden Onaylı Tıp doktoru olduğunu gösterir diploma fotokopisi veya çıkış belgesi
 • Uzman Hekimler için uzmanlık belgesinin fotokopisi
 • Çalıştığınız kurumdan çalıştığınıza dair resmi yazı
 • 1 adet renkli vesikalık fotoğraf
 • İkametgah ilmuhaberi
 • Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi
 • Üyelik Aidatı Makbuzu
 • Çalıştığınız kurum yok ise durumu belirtir dilekçe ile beyanınız


Üye Giriş Formu

Kredi Kartı ile Ödeme Talimatı

Kimlik Talep Formu

Dilekçe

 

2014 Yılı İşyeri Hekimliği Ücretleri

2014 YILI AİDATLARI:

Sadece Resmi Kurumda görevli veya mesleğini
icra etmeyen hekimler için:150 TL.

Diğer Üyeler İçin: 235 TL.

AİDATLARINIZI ODAMIZ MERKEZİNE
NAKİT YA DA
KREDİ KARTI İLE,
ZİRAAT BANKASI KOCAELİ ŞB.
TR020001000163366770245002
T.İŞ BANKASI İZMİT ŞB.
TR790006400000124001590754 
NOLU HESABA
YATIRABİLİRSİNİZ.

Şu anda 4 konuk çevrimiçi
İçerik Tıklama Görünümü : 888284