Perşembe, Ağustos 21, 2014
   
Yazı Boyutu

Üyelik İşlemleri

 2011 Yılı Aidatları:

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen hekimler için: 125.00 YTL

Diğer  hekimler için : 215.00YTL

Tabip Odası Giriş Aidatı : 47.00 YTL

Kimlik ücreti : 45.00 YTL

 

 • Aidatlarınızı odamız merkezine nakit ya da kredi kartıyla

 • Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi  TR02 0001 0001 6336 6770 2450 02
 • Türkiye İş Bankası Kocaeli Şubesi  TR79 0006 4000 0012 4001 5907 54   nolu hesaplara yatırabilirsiniz.

Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Noterden Onaylı Tıp doktoru olduğunu gösterir diploma fotokopisi veya çıkış belgesi
 • Uzman Hekimler için uzmanlık belgesinin fotokopisi
 • Çalıştığınız kurumdan çalıştığınıza dair resmi yazı
 • 1 adet renkli vesikalık fotoğraf
 • İkametgah ilmuhaberi
 • Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi
 • Üyelik Aidatı Makbuzu
 • Çalıştığınız kurum yok ise durumu belirtir dilekçe ile beyanınız


Üye Giriş Formu

Kredi Kartı ile Ödeme Talimatı

Kimlik Talep Formu

Dilekçe

 

2014 Yılı İşyeri Hekimliği Ücretleri

2014 YILI AİDATLARI:

Sadece Resmi Kurumda görevli veya mesleğini
icra etmeyen hekimler için:150 TL.

Diğer Üyeler İçin: 235 TL.

AİDATLARINIZI ODAMIZ MERKEZİNE
NAKİT YA DA
KREDİ KARTI İLE,
ZİRAAT BANKASI KOCAELİ ŞB.
TR020001000163366770245002
T.İŞ BANKASI İZMİT ŞB.
TR790006400000124001590754 
NOLU HESABA
YATIRABİLİRSİNİZ.

Şu anda 10 konuk çevrimiçi
İçerik Tıklama Görünümü : 879956